Bạn có một không hai.

Phát biểu này không có gì xa lạ, nhưng hàm ý ẩn chứa của nó vô cùng to lớn. Bạn là duy nhất, vì vậy những gì tốt cho bạn, tốt cho cơ thể của bạn (thể sinh học của bạn) sẽ khác với những gì tốt cho người khác. Tiểu sử của bạn cũng là của riêng bạn. Khi xem xét cả thể sinh học và tiểu sử , những chất liệu làm nên bạn và những động lực hình thành con người bạn – sẽ không ngạc nhiên khi nhận thấy rằng nhu cầu của bạn khác rất nhiều so với nhu cầu của người khác. Độ cận thị của bạn, kích cỡ giầy của bạn, vị trí bạn ngồi trên yên xe, bạn dùng tay nào để viết, cách bạn cong môi khi cười, đường cong ở cột sống của bạn, và lòng bàn chân của bạn – tất cả những chi tiết nhỏ này và vô số những biến thể tạo nên bạn đặc biệt và duy nhất, không có cách gì chối cãi bạn thực sự là duy nhất

Vậy thì vì sao chúng ta lại nghiễm nhiên tin rằng chúng ta đều giống nhau ở bên trong cơ thể mình? Tại sao chúng ta tin rằng chỉ có một và một cách duy nhất để thực hiện một tư thế yoga, và chỉ có duy nhất một cách thực hiện đúng  cho tất cả mọi người? Vì sao chúng ta tin rằng những hướng dẫn về định tuyến luôn đúng và phổ quát và tất cả mọi người đều phải di chuyển cơ thể của họ một cách giống nhau.

Bạn là duy nhất. _ Yoga của bạn cũng là duy nhất.

Một trong những trang đầu với mục đích định hướng người đọc cuốn sách Yoga Body, Yoga Yoga (tạm dịch Cơ thể của bạn, yoga của bạn) của Bernie Clark.