BEINKS

Beinks / biː'ɪŋks / có nghĩa "hãy là những sắc màu rực rỡ". Beinks cũng là cách chơi chữ tiếng Anh, với ý nghĩa Tồn tại hay Sự sống. Nói một cách đơn giản, Beinks là Sắc màu Cuộc sống, được kết nối và biểu hiện tươi đẹp ở nhiều hình thái.

Được thành lập vào năm 2016 tại Úc, Beinks tự hào mang đến những tấm thảm yoga chất lượng tốt. Thảm yoga Beinks sẽ là một trong những công cụ tốt nhất để bạn luyện tập và giúp kết nối vẻ đẹp bên trong thực sự bên trong bạn.

Showing all 4 results