HLV

Bạn có một không hai

Bạn có một không hai. Phát biểu này không có gì xa lạ, nhưng hàm ý ẩn chứa của nó vô cùng to lớn....

Tải