Sống tỉnh thức

Câu hỏi về hiện diện

Làm thế nào để biết mình có đang hiện diện cùng cơ thể mình hay không khi chưa từng có trải...

Drishti cho năm mới

Tôi hy vọng có những người thường lập giải pháp cho năm mới, họ gắn liền với nó và khiến cuộc sống...

6 dạng cô đơn

Ở trạng thái trung dung, không có điểm tham chiếu. Khi tâm trí không có điểm tham chiếu thì nó...

Không tức là có?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trả lời các câu hỏi của trẻ em. Trẻ em luôn có một vị trí đặc biệt tại...

Sự trống rỗng đủ đầy

Nếu bạn là một nhà thơ, đang đọc một quyển sách, bạn sẽ thấy rõ rằng có một đám mây trôi trong tờ...

Làm cha mẹ với chánh niệm

Chánh niệm là một khả năng tự nhiên mà tất cả chúng ta đều có thể ý thức được chuyện gì đang diễn...

Chúng ta có quyền hy vọng

Một phần tốt đẹp của cuộc đời tôi đã dành cho những hoàn cảnh có thể xem là vô vọng – trong vai...

Tải