Sống tỉnh thức

Không tức là có?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trả lời các câu hỏi của trẻ em. Trẻ em luôn có một vị trí đặc biệt tại...

Sự trống rỗng đủ đầy

Nếu bạn là một nhà thơ, đang đọc một quyển sách, bạn sẽ thấy rõ rằng có một đám mây trôi trong tờ...

Làm cha mẹ với chánh niệm

Chánh niệm là một khả năng tự nhiên mà tất cả chúng ta đều có thể ý thức được chuyện gì đang diễn...

Chúng ta có quyền hy vọng

Một phần tốt đẹp của cuộc đời tôi đã dành cho những hoàn cảnh có thể xem là vô vọng – trong vai...

Cuộc chia ly dài nhất

Đã hơn nửa thập kỷ, Susan Marchionna dậy sớm mỗi buổi sáng trong tuần tại nhà mình ở Berkeley,...

Yoga giải tỏa cảm xúc

Yoga giúp bạn cải thiện tình trạng sức khỏe tinh thần thế nào? Chúng ta không nên đi qua quá giới...

Tải