Thực hành

Nghỉ ngơi cũng phải học

Tác giả_Linh Linh Nói nghỉ ngơi ở đây là nói đến sự thả lỏng, bao gồm cả thả lỏng cơ thể và thả...

SỰ CHÚ TÂM TRONG YIN YOGA

Có 4 kiểu phản ứng của người tập Yin Yoga khi họ trải nghiệm những cảm giác rất mạnh mẽ thuộc về...

THỞ YOGA

Để tập hơi thở yoga, chúng ta cần phải tập 3 hơi thở riêng biệt, đó là thở bụng (Abdominal or...

Loading