Thực hành

Các tư thế Yin Yoga

Tập Yin yoga là tập các tư thế giữ lâu (trung bình hơn hai phút) với cơ thể thả lỏng, tâm trí tập...

Hãy ngừng dãn cơ gân kheo

Ngừng giãn cơ gân kheo Giãn cơ gân kheo đã được liệt kê như là một phương pháp hỗ trợ điều trị đau...

Tải