NHÓM TƯ THẾ

Bạn có thể tìm tập các tư thế theo nhóm. Yogis nên tập đều các nhóm tư thế, không nên tập nhiều tư thế trong cùng 1 nhóm, chẳng hạn quá nhiều tư thế “cong lưng – backbend” có thể sẽ không tốt cho vùng lưng của bạn.