Con người vốn tự nhiên thường suy ngẫm, thường tô vẽ ý nghĩa cho những trải nghiệm cuộc sống. Dù chỉ với ý muốn hiểu biết sự việc thông thường hoặc với nghiên cứu học thuật về bản chất sự thật, thì con người đã triết lý hóa sự việc từ lúc con người bắt đầu tư duy. Toàn bộ triết lý yoga, từ kinh Vệ đà cổ xưa đến những nghiên cứu đương thời – đều có gắng giải thích sự chứng nghiệm trong thực hành yoga như là cách thức đánh thức trí tuệ tự nhiên, mang lại sự hiểu biết về ý nghĩa cuộc sống và ý thức, các tiêu chuẩn đạo đức, hạnh phúc và đau khổ, ảo tưởng và thực tế. Không có con đường tắt nào để có hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa trải nghiệm cuộc sống. Cách duy nhất để thật sự hiểu sự thật là thông qua trải nghiệm thực tế. Vì thế, chúng ta khuyến khích việc tìm hiểu triết lý trong bối cảnh trải nghiệm của từng cá nhân.

Tìm hiểu triết lý yoga tương quan với những gốc nhìn khác chẳng hạn như Phật giáo, triết lý Tây phương, và cuộc sống đương thời, giúp ích trong nắm bắt được tinh hoa của triết lý. Tìm hiểu các triết lý khác nhau chúng ta sẽ thấy rõ có vô số những sự không đồng nhất thứ yếu trong cách diễn đạt và gốc nhìn trong bất kì hệ thống triết lý nào. Sự khác biệt trong hoàn cảnh sống, lời nói, châm ngôn được sử dụng để mô tả trải nghiệm và sự hiểu biết tạo nên những sự khác biệt này, tạo ra những mâu thuẫn tự nhiên và lành mạnh.

Dòng thời gian của các hệ thống triết lý và kinh kệ yoga cổ điển

 

Thay vì bị mắc kẹt trong một hệ tư tưởng nào đó, hãy cố gắng đặt câu hỏi và kiểm chứng tại sao chúng ta tin những gì chúng ta tin. Việc đọc những kinh cổ và tìm đến cái gốc rất cần thiết cho cách thức tiếp cận cởi mở.

Về Richard Freeman

Richard Freeman là người trò của yoga từ năm 1968, bắt đầu với một tư thế ngồi thiền đơn giản trong  thực hành truyền thống Zen. Ông dành chin năm để học yoga asana, Hồi giáo Sufi, tiếng Phạn và các kinh kệ Ấn độ giáo ở Châu Á. Năm 1974, Richard bắt đầu học với B.K.S. Iyengar, học những nguyên tắc định tuyến chuẩn xác, và áp dụng vào tập luyện cùng sự chứng nghiệm cá nhân. Trải qua một chặng đường với nhiều phương pháp quán chiếu khác nhau, và đặc biệt từ Phật giáo mà ông có một sự mến pháp sâu sắc, Richard bắt đầu dạy Ashtanga Vinyasa được truyền dạy từ người thầy của mình, Sri K. Pattabhi Jois ở Mysore, Ấn độ.

Cùng với vợi mình Mary, png là đồng sáng lập Ashtanga studio, the Yoga Workshop tại Colorado, Mỹ.  Ông là tác giả của hai cuốn sách The mirror of Yoga (Tấm gương Yoga) và The Art of Vinyasa (nghệ thuật Vinyasa)

 

 

 

Nguồn_Richard Freeman Yoga