Vì được sản xuất từ cao su tự nhiên, thảm Manduka, Jade, Beinks có mùi cao sư tự nhiên đặc trưng so với các thảm khác. Tuy mức độ mùi sẽ giảm dần sau 2-3 tuần,  mùi cao su tự nhiên này không bao giờ mất đi.  Để giúp thảm nhanh giảm mùi, bạn có thể lau thảm với khăn ẩm thấm dung dịch nước và giấm theo tỉ lệ 50/50. Bạn vui lòng lưu ý mùi (có thể khó chịu ban đầu) từ thảm Manduka, Jade, Beinks hoàn toàn là mùi cao su tự nhiên, KHÔNG phải từ bất kỳ chất hóa học độc hại.