Có 4 kiểu phản ứng của người tập Yin Yoga khi họ trải nghiệm những cảm giác rất mạnh mẽ thuộc về cơ thể trong lúc thực hiện tư thế: hai trong số đó mang tính yin, tĩnh, hai còn lại mang tính yang, động. Nhưng chỉ có một trong bốn phản ứng đó thật sự thông minh, khéo léo, ba còn lại chỉ là biểu hiện của thói quen cố hữu hơn là sự lựa chọn, có tính cân nhắc. Quan sát phản ứng người tập trong lúc tập yin yoga, ta có thể đoán được cách họ phản ứng ngoài đời thường khi họ gặp phải khó khăn:

1. Trốn chạy khỏi hiện tại
2. Cố gắng thay đổi hiện tại
3. Đầu hàng hiện tại và chịu đau khổ
4. Chấp nhận hiện tại

Trong lúc giữ lâu một thế Yin, khi sự khó chịu lên đến đỉnh điểm của nó, chúng ta thường muốn ra khỏi thế. Bằng cách quan sát toàn bộ tiến trình thực hiện một tư thế Yin, chúng ta sẽ nhận ra sự ham muốn (rời thế) , sự kháng lại (sự khó chịu) từ trong bản thân. Lúc này chúng ta bắt đầu nhận biết mình rõ ràng muốn một cái gì khác, chứ không phải cái mình đang đối mặt ở đây. Tiếp đến chúng ta hãy hỏi xem mình có đang tìm cách trốn chạy trong tâm trí bằng cách cho bản thân chui mình trong sự viễn vong ảo tưởng nào đó do chính tâm mình tạo nên không? Hay là mình trốn chạy bằng cách cho phép cơ thể nhúc nhích? Chúng ta cũng có thể nhận ra những cảm xúc khởi lên khi giữ thế, có phải đó là sự bức bách, khó chịu rồi cho rằng mình đang làm một tư thế dở hơi, theo lời của một bà giáo viên dở hơi, và đáng lý ra mình không phải chịu đựng như thế này không? HOẶC, một cách khác, chúng ta đơn thuần chấp nhận sự khó chịu này, sự bức bách trong cơ thể này, ngay tại lúc này là những gì chúng ta đang cảm nhận.

Không ít người trong chúng ta muốn thay đổi thế giới. Văn hóa ngày nay rất hoan nghênh tư tưởng này. Trong khi đó một số người thì lựa chọn lẩn trốn khi gặp phải khủng hoảng. Hai lựa chọn này là những chiến lược mang tính yang khi chúng ta đối diện với thử thách trong cuộc sống. Lựa chọn thứ 3 mang tính yin: thôi kệ, cứ để mình chịu đau khổ- chúng ta để mình thành những nạn nhân không-thể-cứu-vãn
Ba cách giải quyết trên không phải là cách thông minh nhưng chúng lại phổ biến nhất. Chiến lược cuối cùng vừa mang tính yin, vừa rất khéo léo: QUAN SÁT và CHẤP NHẬN. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì. Chúng ta chọn lựa làm cái gì đó, nhưng cái gì đó là kết quả của một quyết định có ý thức dựa vào nhận định tốt nhất của chúng ta vào thời điểm đưa ra quyết định. Ví như khi giữ một tư thế Yin sau 5 phút, chúng ta có thể quyết định đến lúc chúng ta dịch chuyển cơ thể, nhưng đây phải là một quyết định tỉnh thức, có ý thức chứ không phải một phản ứng đơn thuần với cảm giác khó chịu trên cơ thể. Chúng ta chỉ có thể có một quyết định sáng suốt khi chúng ta tỉnh thức và chú tâm vào hơi thở, cơ thể và dòng suy nghĩ của chính mình

Yogavietnam

Lượt dịch từ sách The Complete Guide to Yin Yoga của tác giả Bernie Clark